header
spacer
Glavni Izbornik
Poetna
O jagodi
Uzgoj
Bolesti i tetnici
Ekonomski znaaj
Propisi
Istraivanja
Projekti
Proizvoai
Dogaaji
Upotreba
Zdravlje
Ostalo
Forum
Kontakt
Vremenska prognoza
Web Linkovi
Datoteke
Pretraivanje
Vijesti
Login Obrazac
Korisniko ime

Lozinka

Zapamti me
Zaboravili ste lozinku?
Zabava
Vicevi
Filatelija
Filatelija
Canada_jagoda.jpg
Vicevi
Where are the children

Doe otac kui i pita enu: 'Jagodo, gdje su djeca?'

'Na engleskom', kae ena.

A otac e: 'OK! Where are the children?'


Poetna arrow Dogaaji arrow Skupovi arrow Osmo savjetovanje voara

Osmo savjetovanje voara PDF Ispiši E-mail
Autor: Boris Duralija   
Subota, 16. Veljaa 2013. u 15:32

Tijekom 1. i 2. oujka 2013. godine u Zagrebu (Hotel Panorama) odrat e se 8. znanstveno-struno savjetovanje hrvatskih voara s meunarodnim sudjelovanjem. Tema savjetovanja je

 Mjere za razvoj hrvatskog voarstva. U programu savjetovanja nalazi se i nekoliko radova koji obrauju problematiku povezanu s jagodama.

 

8. ZNANSTVENO STRUNO SAVJETOVANJE HRVATSKIH VOARA
s meunarodnim sudjelovanjem

TEMA SAVJETOVANJA:

„MJERE ZA RAZVOJ HRVATSKOG VOARSTVA“

 

ZAGREB

Hotel Panorama
1. i 2. oujka 2013.

 


Organizacijski odbor:

mr. sc. Frane Ivkovi, predsjednik

Krunoslav Dugali, dipl. ing., zamjenik predsjednika

Marijan Mavrai, dipl. ing., pomonik predsjednika

prof. dr. sc. Tomislav osi

prof. dr. sc. Zlatko melik

prof. dr. sc. Boena Bari

eljko Banjavi, dipl. oec.

mr. sc. Marina Miki

dr. sc. Tatjana Masten Milek

dr. sc. Frane Striki

dr. sc. eljko Prgomet

dr. sc. Boris Pukar

dr. sc. Predrag Vujevi

mr. sc. Josip elagi

prof. dr. sc. Boris Duralija

Zoran Lovrek, dipl. ing.

Zdravko Pokupi

Ivan Zeman, dipl. ing.

dr. vet. med. Emil Tuk

Miodrag Kiridija, dipl. ing.

 

Tajnitvo:

mr. sc. ore Vezmar, glavni tajnik

mr. sc. Vinja imunovi

Lovorka Barievi, dipl. ing.

Dario Padro, dipl. ing.

Marina Bralo, dipl. ing.

Zvonimir Vukov, dipl. ing.

Joko Bubalo, dipl. ing.

Ana Batar, dipl. ing.

Nataa Puhelek Putina, dipl. ing.

Boena Deek, dipl. ing.

 

Tehniki urednik:

Dario Padro, dipl. ing.

 

Pokrovitelji:

Ministarstvo poljoprivrede

Grad Zagreb

 

Medijski pokrovitelj:

Veernji list

 

Generalni medijski pokrovitelj:

Nova Zemlja, Osijek

(logo)


 

PROGRAM RADA

 

Petak, 2. oujka 2012.

 8.00 Prijam gostiju i sudionika u Hotelu Panorama

10.00 Sveano otvaranje 8. znanstveno-strunog savjetovanja hrvatskih voara s meunarodnim sudjelovanjem

 Pozdravna rije voditelja programa

 Kulturno umjetniki program

 Himna Republike Hrvatske

 Minuta utnje svim poginulim braniteljima u obrani Republike Hrvatske i preminulim voarima

 Pozdravna rije organizatora

 Pozdravna rije uzvanika

 Dodjela nagrada i priznanja

 Otvaranje Savjetovanja

 

PLENARNA IZLAGANJA

Radno predsjednitvo: Boena Bari, F. Ivkovi, T. osi

11.00 Z. melik, B. Pukar, Vinja imunovi, K. Dugali: Stanje voarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj

11.30 S. osi Dragan: Stanje i perspektiva trita voa u Republici Hrvatskoj

12.00 Andreja Martonja Hitrec, Miljenko Raki: Shema kolskog voa

12.30 M. Mavrai: Voarstvo Grada Zagreba

12.45 Predstavljanje sponzora

13.00 RASPRAVA

14.00 SVEANI RUAK

 

Sekcija: FIZIOLOGIJA I EKOLOGIJA

Moderatori: Z. melik, Vinja imunovi, B. Pukar

15.00 Martina Skendrovi Babojeli, M. eh, Ana Batar: Utjecaj niskih temperatura na postotak oteenje cvjetova i prirod razliitih sorti jabuka

15.15 Vesna Toma, K. Dugali, B. Pukar: Ocjena pogodnosti sorata jabuke u sustavu ekoloke proizvodnje

15.30 I. Bogunovi, B. Duralija, Jelena Gade, G. Juri: Koritenje biostimulatora peptona u proizvodnji jagoda

15.40 P. Vujevi, Bernardica Milinovi, T. Jelai, Dunja Halapija Kazija, D. iek, A. Biko:  Pregled i rezultati introdukcije sorti vonih vrsta Zavoda za voarstvo HCPHS

15.55 S. tambuk: Utjecaj lokacije maslinika na fizike karakteristike ploda tijekom dozrijevanja i na kvalitetu ulja sorte Leccino

16.05  . Prgomet, Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio, B. Flego, R. Flego: Utjecaj navodnjavanja na prirod, kvalitetu ploda i randman ulja sorte Istarska bjelica

16.20 Milica Sekuli, . Prgomet, Iva Prgomet: Utjecaj koncentracije IBA na ukorjenjivanje zrelih reznica maslina autohtonih sorata otoka Krka

16.30 . Peran: Uzgoj maslina na teim uzgojnim uvjetima

16.40 . Beni: Strateke smjernice za opstanak hrvatskog maslinarstva u EU

16.55 PAUZA

 

Sekcija: POMOLOGIJA

Moderatori: B. Duralija, Mira Raduni, P. Vujevi

17.00 Dunja Halapija Kazija, Bernardica Milinovi, T. Jelai, D. iek, A. Biko, P. Vujevi:  Znaajke nekih sorti jagoda koje se uzgajaju u RH

17.15 A. Biko, Mirjana Kovai, P. Vujevi, Bernardica Milinovi, Dunja Halapija Kazija, D. iek i T. Jelai: Bioloke znaajke est vegetativnih podloga za trenju  u kombinaciji sa sortama Kordia i Regina 

17.30 Bernardica Milinovi, T. Jelai, Dunja Halapija Kazija, D. iek, P. Vujevi: Otvorenost potroaa prema novim sortama jabuke na Zagrebakom podruju

17.45 D. iek, T. Jelai, Bernardica Milinovi, Dunja Halapija Kazija, P. Vujevi, A. Biko: Karakteristike sorti oraha na Pokualitu Zavoda za voarstvo u Donjoj Zelini

18.00 Grozdana Grubii-Popovi, Vlatka Grgi: Aronija – voe budunosti ili ve sadanjosti

18.10  N. Bri, . Prgomet, Iva Prgomet: Regeneracija starih stabala mandarina na otoku Vanga

18.20 Iva Prgomet, Jelena Gade, F. Striki, Mira Raduni: Pomoloka svojstva rogaa (Ceratonia siliquaL.)na poluotoku Peljecu i otoku Koruli

18.30 S. Grgantov, . Prgomet, Ivana Radi: Utjecaj prstenovanja na regeneraciju starih stabala maslina autohtonih sorata na otoku Krku

18.40 Vinja imunovi: Proizvodnja i perspektiva uzgoja manje poznatih vrsta jagodastog voa u Hrvatskoj

18.50 Marijana Miljas, M. Vueti, S. tambuk, . panjol, Ivana Gaparovi: Mirta (Mirtus communis L.) - zaboravljeno blago Sredozemlja

19.05 Ivana Gaparovi, . panjol, M. Vueti, Marijana Miljas, S. tambuk: Murva (Morus L.) – voe koje je pocrnilo zbog nesretne ljubavi

19.20   D. Georgievski, J. Vrbanek, E. Mudrini, G. Zei: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj EAFRD 

 19.35 RASPRAVA

 

 

Subota, 2. oujka 2013.

 

Sekcija: TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA

Moderatori: Z. Keserovi, K. Dugali, Branka Levaj

 8.00 Z. Keserovi: Intenziviranje proizvodnje jabuke u Srbiji

 8.15 I. najder, Z. melik, B. Radii: Zlatni rez u prirodi s posebnim osvrtom na popreni presjek ploda jabuka

 8.25 A. Ferraresi: Programirana proizvodnja jagode

 8.40 M. Mavrai: Proizvodnja jagode u Gradu Zagrebu

 8.50 B. Duralija, K. Kovai: Uporaba kokosovog vlakna u hidroponskoj proizvodnji jagoda

 9.05 F. Striki, Mira Raduni, J. Gugi, M. Bjeli, Tatjana Klepo: Agrotehnika kao imbenik kvalitete vinje maraske

 9.20  J. Raov, J. Svilii: Informatizacija praenja zatitnih mjera, agrotehnikih radova i evidencije u voarstvu – primjer vinje maraske

 9.35 Viktorija Strugar, T. Jemri: Bioloki tretmani voa poslije berbe

 9.45 M. Krekovi, T. Jemri: Tretmani voa poslije berbe zraenjem

 9.55 Branka Levaj, Verica Dragovi-Uzelac, Danijela Bursa Kovaevi, Maja Repaji, Ivona Elez Garofuli: Mogunosti minimalne prerade svjeeg voa

10.10 D. Padro, I. Prpi: Uporaba rasprivaa u skladu s pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje odrive uporabe pesticida

10.20  Maja Ledinski, . Ledinski, D. Turk: Kako sprijeiti tete od mraza

10.30 ODMOR

10.45   Irena Kipke, mag. ing. agr.: Implementacija informatikih programa u poljoprivrednu proizvodnju

10.55 A. Mei, A. Mari, T. Milievi, B. Duralija: Sigurnost hrane – imperativ u budunosti

11.10  K. Dugali, D. Vukovi: Proizvoaka organizacija – temelj konkurentnog i odrivog voarstva

11.25 Sandra Jelusi: Proizvoake grupe u sektoru voa i povra

11.35 Melita Banek: Oblik udruivanja interesnih grupa i njihove prednosti – GLOBALGAP. AP. Opcija 2

 RASPRAVA

 

 

Sekcija: ZATITA BILJA

Moderatori: Boena Bari, . Budinak, Tatjana Masten Milek

12.00 Lada Biak: Integrirana zatita voa

12.15 . Budinak: Problemi u zatiti jabuke u 2012. godini

12.30 D. Ivi, I. Krianac, J. Plavec, . Budinak: Proliferacija jabuke i propadanje kruke, karantenske fitoplazmoze u matinim nasadima Hrvatske

12.45 Tatjana Masten Milek, M. imala, Zrinka Pavuni Miljanovi, . Budinak: Drosophila suzukii – octena muica ploda kao novi tetnik u voarstvu

13.00 M. Bjeli, L. Popovi, S. Deak, N. Kapovi, R. Cardoso-Pereira: Postupci kontrole nazonosti sredozemne vone muhe u izvoznim poiljkama neretvanske mandarine tijekom 2011. - 2012. godine

13.15 Ivana Buljubai, M. Bjeli, A. Ivanovi: Ocjena intenziteta napada tetnih organizama masline u RH tijekom 2012. godine

13.25 M. Bjeli, A. Ivanovi, L. Popovi: Mogunosti rane detekcije i praenja pojave tetnih kukaca u voarstvu koritenjem ASS-ISS nadzornih kamera

13.40 A. Ivanovi, L. Popovi, D. Ivi, M. Bjeli: Antraknoza plodova - Coletotrichum sp. - novi problem u uzgoju mandarina

13.50 A. Mari, Mirta Kriani-Bouri, A. Mei: Paralelno praenje i usporedba brojnosti ljivinog savijaa (Cydia funebrana Tr.) u konvencionalnom i ekolokom nasadu ljiva

14.05  Grozdana Grubii-Popovi: Pojava arke ( PLUM POX VIRUS ) u mladim nasadima ljive

14.15 RASPRAVA

  ZATVARANJE 8. ZNANSTVENO STRUNOG SAVJETOVANJA HRVATSKIH VOARA

 

Kotizacija (pristojba) za savjetovanje u iznosu od 200,00 kn uplauje se na iro-raun organizatora: HRVATSKA VOARSKA ZAJEDNICA, ZAGREB, Savska 183, Zagreb, OIB 05416638329, iro-raun otvoren kod Zagrebake banke. Broj rauna: 2360000-1101606092, poziv na broj: 08-01020313 ili na info pultu savjetovanja

Rezervacije i smjetaj:

Hotel Panorama - Hotel Four Points by Sheraton Panorama Zagreb Hotel, Trg Kreimira osia 9, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385-1-4892 034, Fax: +385-1-4892 040, 4892 060,

Zadnji put obnovljeno ( Utorak, 19. Veljaa 2013. u 13:43 )
Slijedei >

Posljednje...
Najitanije...
Pretraivanje
Kratke Vijesti
Jagode – recepti

Najbolji recepti s jagodama

Kuharica.hr

coolinarika.com

Crochef.com

Recepti.hr

Centar zdravlja

Aktualno
Zanimljivosti
Tono je...
Kalendar
Travanj 2019
P U S P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ovaj mjesec
spacer
 
Copyright © University of Zagreb, Faculty of Agriculture (2005)
All rights reserved
Ovaj site je izradjen pomou Mambo CMS