header
spacer
Glavni Izbornik
Poetna
O jagodi
Uzgoj
Bolesti i tetnici
Ekonomski znaaj
Propisi
Istraivanja
Projekti
Proizvoai
Dogaaji
Upotreba
Zdravlje
Ostalo
Forum
Kontakt
Vremenska prognoza
Web Linkovi
Datoteke
Pretraivanje
Vijesti
Login Obrazac
Korisniko ime

Lozinka

Zapamti me
Zaboravili ste lozinku?
Zabava
Vicevi
Filatelija
Filatelija
Marka jagode USA.jpg
Vicevi
Vrste sladoleda

Ue mladi u slastiarnicu i upita zgodnu slastiarku:

“Koje vrste sladoleda imate?”

Slastiarka pone nabrajati:

“Vaniliju, okoladu, jagodu,”

i u tom trenu se djevojka nakalje prekinuvi nabrajanje.

“Da li imate laringitis” upita mladi obzirno.

“Naalost, nemamo; imamo samo vaniliju, okoladu i jagodu”

odgovori ona.

 

 

 


Poetna arrow Dogaaji arrow Skupovi arrow 7. ZNANSTVENO STRUNO SAVJETOVANJE HRVATSKIH VOARA

7. ZNANSTVENO STRUNO SAVJETOVANJE HRVATSKIH VOARA PDF Ispiši E-mail
Autor: Boris Duralija   
Srijeda, 29. Veljaa 2012. u 15:16

Tijekom 2. i 3. oujka 2012. godine u  pustari Vinjica odrat e se 7. znanstveno struno savjetovanje hrvatskih voara s meunarodnim sudjelovanjem. U programu savjetovanja nalazi se i nekoliko radova koji obrauju problematiku povezanu s jagodama. Glavna tema savjetovanja je

Prednosti,nedostaci i opasnosti hrvatskog voarstva ulaskom u EU.

PROGRAM RADA

Petak, 2. oujka 2012.

8.00 Prijam gostiju i sudionika na pustari Vinjica (Europska destinacija izvrsnosti za 2011.)

10.00 Sveano otvaranje 7. znanstveno-strunog savjetovanja hrvatskih voara s meunarodnim sudjelovanjem

Pozdravna rije voditelja programa

Kulturno umjetniki program

Himna Republike Hrvatske

Minuta utnje svim poginulim braniteljima u obrani Republike Hrvatske i preminulim voarima

Pozdravna rije organizatora

Pozdravna rije uzvanika

Dodjela nagrada i priznanja

Otvaranje Savjetovanja

PLENARNA IZLAGANJA

Radno predsjednitvo: F. Ivkovi, Z. Pokupi, K. Dugali

11.00 Z. melik: Osvrt na voarstvo EU-27: stanje, ogranienja, vizije

11.45 K. Werth: Razvoj voarstva u Junom Tirolu - izazov u proizvodnji i trenju jabuka u EU

12.30 I. Katalini, F. Ivkovi, T. Kunovec, M. Stipanii: Problem sezonskog zapoljavanja u poljoprivredi u Republici Hrvatskoj

13.00 Boena Bari: Prva iskustva u integriranoj proizvodnji voa u Republici Hrvatskoj

RASPRAVA

ODMOR I DEGUSTACIJA

DVORANA I.

Sekcija: FIZIOLOGIJA I EKOLOGIJA

Moderatori: B. Pukar, Z. Keserovi

16.00 Z. melik: Regionalizacija kao pretpostavka racionalnog koritenja proizvodnog prostora za voarstvo

16.15 Z. Keserovi, N. Magazin, Biserka Mili, M. Dori: Regulisanje rodnosti jabuke

16.30 Vinja imunovi, Ivka Vei, D. Kaui: Utjecaj klimatskih promjena na voarsku proizvodnju

16.45 Kristina Batelja Lodeta, Z. melik: Ekoloko voarstvo - prednosti i nedostaci

17.00 B. Pukar, Z. melik: Primjena regulatora rasta u voarstvu

17.15 M. Dori, Z. Keserovi, N. Magazin, Biserka Mili: Spreavanje pojave raste prevlake kod sorte Zlatni delies

17.30 Dunja Halapija Kazija, Bernardica Milinovi, T. Jelai, D. iek, P. Vujevi: Utjecaj vremenskih prilika na kvalitetu ploda nekih sorti jabuka iz grupe Crveni delies

17.45 L. oga, Sanja Sljunjski, I. Pavlovi, T. osi, Vesna Jurki, J. Raov: Mineralni sastav vinje Maraske na lokalitetu Vlaine - Zadar

18.00 Mira Raduni, F. Striki, Mirella aneti: Kakvoa jagode u mediteranskom dijelu Republike Hrvatske

18.15 Grozdana Grubii-Popovi, . Ferenc: Utjecaj klimatskih imbenika na kvalitetu jabuke u 2011. godini

RASPRAVA

DVORANA II.

Sekcija: POMOLOGIJA

Moderatori: P. Vujevi, . Prgomet

15.30 D. iek, T. Jelai, Bernardica Milinovi, Dunja Halapija Kazija, P. Vujevi: Pomometrijska svojstva plodova i osobine rodnosti sorti jabuka otpornih na fuzikladij

15.45 Aleksandra Musovi, Vlatka Jurkovi, Sanda Ituk, K. Brus, A. Stanisavljevi, Rezica Sudar: Osobine introduciranih sorti bresaka i nektarina u agroekolokim uvjetima Osijeka

16.00 Sanda Ituk, Vlatka Jurkovi, Aleksandra Musovi, A. Stanisavljevi, K. Dugali, Z. melik: Osobine introduciranih sorti treanja u agroekolokim uvjetima Osijeka

15.45 J. Raov, Vandri Montabelo: Stanje i perspektiva uzgoja vinje Maraske u Republici Hrvatskoj

16.30 . Beni: Znaenje autohtonog i udomaenog sortimenta masline u revitalizaciji naeg maslinarstva

16.45 Tatjana Klepo, F. J. G. Herrero, Rita Mara Pereira de Carvalho Braz Frade, Elisa Pei, F. Striki, Mira Raduni: Maslinarstvo u panjolskoj, studij sluaja: Preraivaka zadruga „Pedrera“, Sevilla

17.00 Bernardica Milinovi, T. Jelai, Dunja Halapija Kazija, D. iek, P. Vujevi: Introdukcija sorti vinje (Prunus cerasus L.) na pokualitu Donja Zelina

17.15 P. Vujevi: Rodnost i kvaliteta ploda sorti lijeske (Corylus sp.) uzgojenih u agroekolokim uvjetima Orahovice

17.30 . Prgomet, Iva Prgomet, Z. melik, I. Muji: Morfoloke karakteristike nekih tipova pitomog kestena u Istri

17.45 T. Jelai, Bernardica Milinovi, Dunja Halapija Kazija, D. iek, P. Vujevi, A. Biko, Z. Savi: Osobine nekih kultivara borovnice (Vaccinium corymbosum)

18.00 S. tambuk, M. Vueti, . panjol, Marijana Miljas, Ivana Gaparovi : iula (Zizyphus jujuba L.) - mogunosti uzgoja

18.15 . panjol, Marijana Miljas, S. tambuk, M. Vueti, Ivana Gaparovi: Drijen (Cornus mas L.) - neiskoriteno umsko voe

RASPRAVA

ODMOR I DEGUSTACIJA

19.00 OKRUGLI STOL: „Prednosti, nedostaci i opasnosti hrvatskog voarstva ulaskom u EU“

Subota, 3. oujka 2012.

DVORANA I.

Sekcija: TEHNOLOGIJA

Moderatori: Branka Levaj, B. Duralija

8.30 J. Hribar: Regulacija fiziolokih promjena plodova jabuka upotrebom novih tehnologija uvanja

9.00 K. Werth: Inovacije u sortimentu jabuka i rashladniarska proizvodnja

9.30 S. Aljinovi: SmartFresh tehnologija skladinog uvanja jabuka

9.45 N. Magazin, Z. Keserovi, Biserka Mili, M. Dori: Primena MCP- a kod razliitih sorti jabuke

10.00 Verica Dragovi-Uzelac, Branka Levaj, Sandra Pedisi, Danijela Bursa Kovaevi, Ivona Elez Garofuli, Z. Zori, Maja Repaji, Sanja Lonari: Bioloki potencijal i mogunosti prerade vinje Maraske

10.15 Jana ic labur, Sandra Voa, Nadica Dobrievi, S. Pliesti, A. Gali, Jasmina Martinec: Kvaliteta plodova ljiva za proces suenja

RASPRAVA

ODMOR

Moderatori: Verica Dragovi Uzelac, K. Dugali

10.30 Branka Levaj, Verica Dragovi-Uzelac, Danijela Bursa Kovaevi, Maja Repaji, Ivona Elez Garofuli, Sanja Lonari: Odredjivanje senzorskih svojstava voa i njihovih proizvoda

10.45 S. Kosti: Suenje voa sa bio gorivom

11.00 I. najder, B. Duralija: Proizvodnja treanja u Hrvatskoj i svijetu

11.15 M. eh, B. Duralija: Proizvodnja jagodastog voa i ulazak Hrvatske u EU

11.30 B. Duralija, K. Kovai: Suvremene tehnologije u proizvodnji jagoda

11.45 S. Brakovi: Primjena suvremenih strojeva u voarstvu

12.05 K. Nedeljko, Irena Kipke: Primjene novih tehnologija u poljoprivredi - Pinova Meteo agrometeoroloka stanica

12.20 A. Mei: Sustavi kontrole zdravstvene ispravnosti i podrijetla voa

12.35 Elizabeta Matahlija: Zatita voaka od ekstremnih temperatura-izazov za voare

12.50 K. Dugali, Kristina Zduni, Vesna Toma, K. Brus, Ines Mihaljevi, Ankica Pranji: Stanje rasadniarstva u RH

RASPRAVA

DVORANA II.

Sekcija: ORGANIZACIJA

Moderatori: Vinja imunovi, Ljiljana Gaparec Skoi

8.30 D. Georgievski, J. Vrbanek, E. Mudrini: IPARD program, mjera 101. - Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice

8.45 A. Biko, Z. Savi: Pregled aktivnosti na putu u EU; podskupina: voe, povre i njihove preraevine

9.00 M. Ferlora, B. Duralija: Udruivanje proizvoaa jagodastog voa u EU

9.15 K. Jelakovi: Primjena EU tipologije na klasifikaciju voarskih gospodarstava u RH

9.30 Grozdana Grubii-Popovi: Dobri poljoprivredni i okolini uvjeti

9.45 A. Biko, Vinja imunovi, D. Miloloa: Podizanje vonjaka i maslinika u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2000.-2009.

10.00 Vinja imunovi: Poljski model udrivanja u proizvoake grupe i organizacije

10.15 Mirela Jambrekovi: Model organiziranja interesnih grupa poljoprivrednih proizvoaa

RASPRAVA

ODMOR

Sekcija: ZATITA BILJA

Moderatori: Boena Bari, . Budinak

10.30 . Budinak, V. Novakovi: Integrirana zatita u funkciji postizanja odrive uporabe pesticida

10.45 Marija evar: Suzbijanje glodavaca u vonjacima

11.00 M. Bjeli, L. Popovi, Suzana Gaki, Ivana Marui, Ivana Buljubai: Mediteranska vona muha u izvoznim poiljkama neretvanske mandarine

11.15 J. Raov, D. Vonina, Z. Sever, D. Ivi: Apiognomonia erythrostoma Pers. - sporadian, ali ozbiljan patogen vinje Maraske na podruju Dalmacije

11.30 V. Markoti, Vinja Ljubeti, Nataa Beni, Ana Krehula: Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) - suvremena informatika podrka korisnicima u podruju biljnog zdravstva

11.45 J. Ki: „Avermektini – Affirm i Vertimec“

RASPRAVA

TURISTIKI OBILAZAK pustare VINJICA I SADNJA VONJAKA

ZATVARANJE 7. ZNANSTVENO STRUNOG SAVJETOVANJA HRVATSKIH VOARA

Organizacijski odbor:

mr. sc. Frane Ivkovi, predsjednik

Krunoslav Dugali, dipl. ing., zamjenik predsjednika

Zdravko Pokupi, dipl. ing., pomonik predsjednika

dr. sc. Ivan Katalini

eljko Banjavi, dipl. oec.

eljka Gudelj-Velaga, dipl. ing.

dr. sc. Ljiljana Gaparec Skoi

prof. dr. sc. Tomislav osi

prof. dr. sc. Zlatko melik

prof. dr. sc. Boena Bari

doc. dr. sc. Boris Duralija

dr. sc. Frane Striki

dr. sc. eljko Prgomet

dr. sc. Boris Pukar

mr. sc. Josip elagi

Zoran Lovrek, dipl. ing.

Ivan Zeman, dipl. ing.

Domagoj Dropuli, dipl. ing.

Tomislav Tolui, dipl. iur., upan VP

Ivica Kirin, dipl. ing., gradonaelnik Virovitice

Mario ajkuli, dipl. ing., proelnik

Pero Mari

Tajnitvo:

mr. sc. Vinja imunovi

mr. sc. ore Vezmar

Lovorka Barievi, dipl. ing.

Kristijan Jelakovi, dipl. ing.

eljko Ferenc, dipl. ing.

Dalibor Mijok

Mato Posavac

Tehniki urednik:

Vanda uljat, dipl. ing.

Pokrovitelji:

Ministarstvo poljoprivrede

Virovitiko-podravska upanija

Grad Virovitica

Grad Slatina

Grad Orahovica

HGK Virovitica

HOK Virtovitica

Medijski pokrovitelj:

Informacijski Centar Virovotica

Generalni medijski pokrovitelj:

Nova Zemlja, Osijek

Zadnji put obnovljeno ( Srijeda, 29. Veljaa 2012. u 15:27 )
< Prethodni   Slijedei >

Posljednje...
Najitanije...
Pretraivanje
Kratke Vijesti
Hrvatska (Croatia)

Napokon smo doekali hrvatsku potansku marku s motivom jagode (Fragaria vesca L.) koja je izdana 16.03.2010. godine pod brojem serije 762. Hrvatska flora – Voe – umska jagoda.

Vie

Aktualno
Zanimljivosti
Tono je...
Kalendar
Travanj 2019
P U S P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ovaj mjesec
spacer
 
Copyright © University of Zagreb, Faculty of Agriculture (2005)
All rights reserved
Ovaj site je izradjen pomou Mambo CMS